Negoview

achats-negociations

Worden uw inkooponderhandelingen geoptimaliseerd?

U bent verantwoordelijk voor een onderhandelingscentrale en beschikt niet over de nodige middelen om uw inkopen commercieel te beheren en uw onderhandelingen financieel te beheren?

U bent verantwoordelijk voor een inkoop- en onderhandelingsafdeling en de ERP van uw bedrijf beantwoordt niet aan uw specifieke noden?

Het antwoord, onze NegoView oplossing

NegoView is de Oplossing voor een onderhandelingscentrale/-afdeling om het beheer van commerciële overeenkomsten, kortingen, de commerciële samenwerking, retrocessies, tariefvoorwaarden, klantenvoordelen, … te optimaliseren.

NegoView steunt op de financiële, administratieve en commerciële pijlers en spitst zich toe op een gemeenschappelijk productreferentiesysteem dat integreerbaar is met uw ERP en uw andere bestaande softwareoplossingen

Het beheer dat zo dicht mogelijk aansluit bij alle parameters van de leveranciersovereenkomsten laat u toe aanzienlijke winsten te boeken. Bovendien zorgt het gebruik van onze oplossing voor operationele besparingen die de ROI versterken.

 • Ecosysteem van de onderhandeling

  Ecosysteme de la négociation - Negoview

  NegoView spitst zich toe op een referentiesysteem voor leveranciers/producten dat integreerbaar is met uw ERP en/of uw andere bestaande softwareoplossingen.

 • Uitdagingen van de onderhandeling

  Indien uw onderhandelingscentrale/-afdeling met één of meerdere van de volgende situaties te maken krijgt in zijn beheer van de commerciële onderhandelingen, zal onze oplossing helemaal beantwoorden aan uw verwachtingen, noden of uitdagingen:

  • Financiële veiligheid en transparantie - U wilt uw liquiditeiten veiligstellen door u enerzijds ervan te verzekeren dat u in alle transparantie alle onderhandelingen gecentraliseerd hebt en anderzijds al het geld van uw onderhandelingen hebt gefactureerd en gerecupereerd?
  • Prestatie en rentabiliteit - U wilt enerzijds de sturing en de prestatie van uw onderhandelingscel verbeteren en anderzijds een duidelijk en nauwkeurig beeld krijgen (boordtabel, degressiviteit) van de rentabiliteit van een product, een productlijn, een leverancier?
  • Complexiteit - U wordt geconfronteerd met complexe onderhandelingen waarbij verschillende soorten permanente of incidentele commerciële samenwerkingen, allerhande ristorno’s, diverse inkoopkanalen en berekeningsgrondslagen en een organisatie op verschillende onderhandelingsniveaus aan bod komen, en het ontbreekt u aan ondersteuning om deze complexe materie van definitie, berekening, controle en opvolging te beheersen?
  • Administratief volume en productiviteitswinst - U wordt geconfronteerd met een groot aantal leveranciers, en/of producten, en/of inkoopvoorwaarden, en/of commerciële transacties en tegenprestaties die u moet opvolgen, met te beheren contracten, en u krijgt misschien te maken met veelvuldige referentietools?
  • Juridische conformiteit - U moet optornen tegen de druk van de wetgever die steeds meer regelgeving betreffende de tariefvoorwaarden oplegt en u zoekt een oplossing die u toelaat uw onderhandelingen duidelijk en op een conforme manier te documenteren?
 • Commerciële overeenkomsten

  • Levenscyclus van de overeenkomsten (onderhandeling, solden, ...)
  • Definitie en valorisatie van uitgestelde bedingen (eenvoudig, voorwaardelijk, baremisch)
  • Contractualisering and Facturatie
  • Commerciële tegenprestaties en opvolging van de realisaties
  • Doelstellingen en opvolging
  • Degressiviteit (tariefverlaging)

  Repository

  • Referentiesysteem Leverancier/Merk/Product/Tarief
  • Multiple zones BTW en nomenclaturen
  • Eenvoudige factuurvoorwaarden, productvoorwaarden, baremisch,gewogen Gemiddelden

  Commerciële transacties

  • Permanente en niet permanente commerciële transacties
  • Definitie producten - transacties
  • Relaties tegenprestaties en realisaties

  Organisatorische aspecten

  • Multi inkoopcentrales, ondernemingen, landen, deviezen
  • Multi rollen, talen

  Besluitvorming

  • Systematische voorcalculaties
  • Boordtabellen en geïntegreerde operationele rapporten
  • Integratie van de externe besluitvorming (bv.: QVD QlikView)
 • Bedrijfsvoordelen

  • Optimale valorisatie van achterwaartse kortingen, uitgestelde kortingen en samenwerkingen
  • Centralisatie van de informatie m.b.t. de onderhandelingen met uw leveranciers: promoties, kortingen, speciale transacties, eindejaarskortingen, ...
  • Verhoogde productiviteit en winstgevendheid
  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen organisatiestructuren, processen en bestaande systemen

  Technologische voordelen

  • Webapplicatie gesteund op een standaard architectuur (Spring, Hibernate, JQuery, ...)
  • Interface intuitive facilitant l'adoption par les utilisateurs
  • Intuïtieve webinterfaces die de toepassing door de gebruikers vergemakkelijken Gemakkelijke integratie via API
  • Multi-platformen, Compatibele tablets
  • Beschikbaar in pakketversie installeerbaar in uw infrastructuur of in de Cloud in de SAAS versie