Oplossingen

Specialisten in het beheer van commerciële relaties

Quixiz stelt u een geheel van oplossingen en diensten voor, gericht op het beheer van commerciële relaties. Steunend op een sinds meer dan 10 jaar verworven expertise in specifieke projecten op dit gebied, biedt Quixiz u aangepaste oplossingen voor het beheer van de verschillende facetten van de relaties die uw bedrijf met zijn leveranciers en klanten kan onderhouden.

GRAPH-SOLUTIONS-NL NegoView. Commercieel beheer van de inkopen Cloobiz. Samenwerkingsplatform eCommerce B2C en B2B Interactieve Marketing Website DNV. Dienst Na Verkoop CRM. Beheer van de klantenrelaties

De relaties met uw leveranciers

  • NegoViewis de NRP (Negotiation Resource Planning) Oplossing voor een inkoop- en/of onderhandelingscentrale. Geoptimaliseerd beheer van de kortingen, de commerciële overeenkomsten, commerciële samenwerking, retrocessies, tariefvoorwaarden, klantenvoordelen, ...
  • Cloobiz is een samenwerkingsplatform voor uitwisselingen tussen verdelers en leveranciers dat een dienstenpakket met toegevoegde waarde biedt, gekoppeld aan een elektronische facturatiedienst voor diensten en ristorno’s. .

De relaties met uw klanten. B2B of B2C

  • Interactieve marketing websitescentrale tool van uw communicatiestrategie. Door de aansluiting op de sociale media en de integratie met uw back-office kunt u bovendien uw klanten van dienst zijn en met hen in interactie treden.
  • eCommerce Oplossing geïntegreerd in de productieplanning van de ERP voor een onmiddellijk zicht op de termijnen (bv.: MRP SAP). Integratie van de nomenclaturen voor de verkopen, tarieven, bestellingen, … Concept van asynchrone reële tijd voor een grotere autonomie.
  • CRM Beheerop drie of vier niveaus. Van de fabrikant tot de consument via het verdelersnetwerk en eventueel de tussenkomst van importeurs. Geolokalisatie, geautomatiseerde mailing, opvolging van de klantenrelatie, ...
  • Beheersoplossing voor de Dienst Na Verkoop(DNV) voor de fabrikant. De klanten zo snel mogelijk uit de nood helpen met een minimum aan kosten en daarbij actief werken aan de verbetering van de producten.
  • Andere oplossingen – uw projecten van A tot Z

    Quixiz maakt u ook oplossingen op maat. Zonder het wiel opnieuw uit te vinden en ons aanpassend aan de specifieke noden van elk bedrijf creëren we evolutieve oplossingen, voorzien van een intuïtieve ergonomie, die de productiviteit bevorderen