Dienst Na Verkoop (DNV)

SAV

Beantwoordt de DNV module van uw ERP aan uw verwachtingen?

Kunnen uw klanten, consumenten of verdelers zelf incidenten melden? Kunnen ze hun producten registreren? Kunnen ze de voortgang van de lopende interventies volgen en de historiek ervan consulteren?

Wanneer u zelf tussenkomt, organiseert uw systeem automatisch de interventierondes, rekening houdend met de af te leggen afstanden en de beschikbaarheid van wisselstukken?

Quixiz ontwikkelt aangepaste oplossingen die hierop een antwoord bieden

We analyseren zorgvuldig de specifieke kenmerken van het DNV proces van uw bedrijf om u een echt aangepaste DNV oplossing te kunnen voorstellen, gebaseerd op de personalisering van standaard oplossingen (bv.: DNV module van uw ERP SAP) en/of de ontwikkeling van een oplossing op maat.

De belangrijkste punten van een DNV oplossing

De service verbeteren en daarbij ook de kosten verminderen..
De oplossingen van beheer van de dienst na verkoop ontwikkeld door Quixiz beantwoorden aan deze dubbele doelstelling.

Dankzij de geïntegreerde beheersprocessen worden de problemen snel geïdentificeerd, de interventies gepland, de uitgevoerde depannages worden nauwkeurig gedetailleerd en de facturatie wordt geautomatiseerd. De automatisering bij de verschillende etappes van het proces leidt tot aanzienlijke kostenverminderingen van de dienst.

De DNV motor van continue verbetering van de producten en diensten.
Het gaat natuurlijk om de kwaliteit van de dienst na verkoop zelf, maar ook om de exploitatie van de statistische gegevens die volgen uit de interventies, en die zorgt voor de verbetering van de producten en diensten door aan de bron de terugkerende problemen aan te pakken.

Voor de consument

 • Registratie van producten online met uitbreiding van de waarborg
 • Garantiebewijzen onder elektronische of papieren vorm
 • Kennisgeving in geval van interventie

Voor de verdeler

 • Registratie van producten online
 • Defectdiagnose
 • Interventieaanvraag
 • Opvolging van de interventies, van de aanvraag tot het interventierapport via de planning
 • Dienst open 24/24u en 365 dagen per jaar
   

Voor de fabrikant

 • Beheer van de interventieaanvragen van A tot Z
 • Automatische planning van de interventierondes met optimalisering van de afgelegde afstanden
 • Talrijke opnameversnellers
 • Defectstatistieken per product
 • Interventiestatistieken per verdeler

SAP integratie

 • Systeem compleet geïntegreerd met de ERP SAP.
 • Serienummer van de geproduceerde artikelen
 • Catalogus van typische defecten per product, met voor elk type defect de nodige operaties en wisselstukken
 • Garantiebewijs
 • Berichten en volgorde van de diensten
 • MRP planning van de wisselstukken
 • Interventierapport
 • Facturatie