Analyse van de noden

analyse processus métier

Analyse van de bedrijfsprocessen

Quixiz staat al meer dan 10 jaar ten dienste van zijn klanten en heeft aldus een ruime ervaring opgebouwd op het vlak van de creatie van standaard weboplossingen en weboplossingen op maat. Gesterkt door deze uitgebreide ervaring kunnen we u helpen om de analyse van uw noden te verfijnen, de doorslaggevende punten te bepalen voor de keuze van de beste te implementeren oplossing.

Ad hoc oplossingen om uw activiteit te ondersteunen zonder ze af te remmen!

Uitstekende standaard oplossingen kunnen in veel gevallen aan uw functionele noden beantwoorden! Het is echter wel uitzonderlijk dat deze volledig hieraan tegemoetkomen. De keuze tussen een gebruiksklare oplossing aangepast aan uw specifieke noden en een oplossing volledig op maat is minder evident dan het op het eerste gezicht lijkt.

Men moet beschikken over het nodige inzicht om standaard oplossingen te elimineren die soms veel bieden voor een lagere prijs, maar die weinig beantwoorden aan de manier van werken van uw bedrijf of niet genoeg aanpassingsmogelijkheden bieden. Het risico is dan reëel dat de tool de evolutie van uw activiteit zal afremmen eerder dan deze te dynamiseren.

Integratie in de bestaande systemen

De analyse van de bestaande informaticasystemen is een ander cruciaal punt. De implementatie van een belangrijk project impliceert dikwijls dat de functionele perimeter van de bestaande applicaties opnieuw gedefinieerd moet worden. We hebben de ervaring in het beheer van dit type technologische transitie. Een vlotte transitie houdt een goede fasering van de operaties in, een duidelijke technische integratie en het van dichtbij bijstaan van de gebruikers die betrokken zijn bij de proceswijzigingen.