Agile projectbeheer

gestion-de-projet-agile

Agile ontwikkeling

Uw onderneming moet zich constant aan haar omgeving aanpassen. Uw informatica moet gemakkelijk kunnen evolueren om zo goed mogelijk de wijzigingen van uw doelstellingen of wijzigingen op organisatorisch vlak te ondersteunen .
De zogenaamde methodes van “agile ontwikkeling” bieden een antwoord op deze flexibiliteitsuitdaging. Ze maken een regelmatige herziening van de prioriteiten mogelijk, vergemakkelijken de controle van de planning en het budget en verbeteren de kwaliteit van de realisaties dankzij de regelmatige betrokkenheid van de key users.

Iteratieve ontwikkeling « SCRUM »

De SCRUM methode organiseert de ontwikkelingen in korte iteraties van 1 tot 4 weken. Elke iteratie stemt overeen met de invoering van nieuwe functies. U kunt op elk moment de planning van de komende iteraties wijzigen.
Het gebruik van deze agile methode gaat samen met een facturatie in regie. Er wordt een heel precieze afrekening gemaakt van de prestaties die geleverd worden voor elke korte iteratie. Deze a posteriori controle wordt gekoppeld aan een grondige evaluatie van de werklast en een beheer van de “vlotheid” van het ontwikkelingsteam om een budgetbeheersing te garanderen .
Er moet echter worden opgemerkt dat de eerste fase van een nieuw project gewoonlijk tegen een vaste prijs wordt doorgevoerd. De agile-regie methode wordt dan aanbevolen voor de volgende fases.

De 4 etappes van elke iteratie

In toepassing van de Open UP (Open Unified Process) methode doorlopen de ontwikkelingen in elke iteratie 4 etappes :

 1. Studie.
  Identificatie van de bedrijfsnoden, definitie van de specificaties, modelontwikkeling, evaluatie van de werklast en planning.
 2. Uitwerking.
  Ontwerp van de technische architectuur met eventuele functionele prototypes (proof-of-concept). Deze fase bakent de ontwikkeling af en beperkt de technische risico’s.
 3. Opbouw.
  Ontwikkeling van de functionaliteiten van de iteratie, tests per eenheid en proceduretests.
 4. Transitie.
  Terbeschikkingstelling aan de gebruikers, gebruikerstests, debriefing en aanpassingen.